STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Ngày hết hạn

Hình thức nộp hồ sơ

1

Trưởng Phòng Kinh Doanh

5 Nộp trực tiếp hoặc online

2

Chuyên viên Kinh Doanh

30 Nộp trực tiếp hoặc online

3

Trưởng Phòng Marketing

1 Nộp trực tiếp hoặc online

    Nộp hồ sơ ứng tuyển online

    Đăng ký lịch phỏng vấn ngay